Oferujemy pełen zakres usług prawniczych.
Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa administracyjnego, prawa pracy, Występuje również w imieniu Klientów w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych.

Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje na zlecenie Klientów umowy, pozwy i inne pisma procesowe jak i urzędowe oraz reprezentuje Klientów w postępowaniu przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej.

W pracy Kancelarii standardem jest szybka i otwarta komunikacja z Klientem. Niezwłocznie reagujemy na potrzeby Klienta, na bieżąco informujemy na jakim etapie jest sprawa, oraz o wszelkich ponoszonych kosztach w sprawie.

Honorarium za czynności adwokackie ustalane jest za każdym razem indywidualnie w zależności od specyfiki i rodzaju sprawy.
Prawnik Olecko